Blog & Nieuws

Card image cap
09-12-2022 13:57
Kerstdienst 2022

Dit jaar valt 25 december op een zondag, de dag dat wij de geboorte van onze Here Jezus vieren. Hier valt wat algemene informatie over deze speciale dienst.

De kerk heeft sinds kort een nieuwe bankrekening nummer. De oude rekening wordt niet meer gebruikt. Wij verzoeken u ook daarom om vanaf heden uw bijdrages niet meer op het oude rekeningnummer te storten, maar ...

Card image cap
13-01-2021 20:59
Wees bemoedigd

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29 vers 11
Card image cap
09-01-2021 20:30
Toekomstige samenkomsten

Broeders en zusters

Het hervatten van de samenkomsten is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het besmettingsgevaar en alle ontwikkelingen die daarbij ...

Card image cap
20-12-2020 15:42
Dit jaar GEEN kerstfeest

Beste broeders en zusters,

Na lang overleggen (wikken en wegen) hebben wij met enorme teleurstelling besloten om dit jaar op vrijdag 25 december a.s. geen ...

Card image cap
15-07-2020 00:56
Beleidsplan Coronavirus richtlijnen

Corona richtlijnen voor het bezoeken van de kerkdiensten.

Kerkdienst zonder samenzang Gemeentezang wordt vooralsnog ...

Card image cap
01-03-2020 01:30
Jij bent waardevol

Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die ...

Card image cap
16-02-2020 10:55
God Zijn oplossing: voor Zonden en de Zonde

De eerste acht hoofdstukken van de brief aan de Romeinen vormen een op zichzelf staand geheel, die ook uit twee gedeelten bestaat. In de eerste hoofdstukken [ hoofdstuk 1 tot en met 5:11] wordt ...

Card image cap
09-01-2020 19:24
Gezegend 2020

Ik wens een ieder Gods rijkste zegen toe voor dit jaar. Mijn gebed is dat het jullie in alles goed gaat in dit nieuwe jaar. Zowel naar gezondheid – op school - op je werk en ...