Wij zijn Kerkgenootschap Immanuel Rotterdam

Leer ons kennen

Wie zijn wij

Welkom bij de website van de Immanuel kerk. Wij zijn een kerkgenootschap gelegen in Rotterdam-Zuid (in de Koningskerk), waarin Jezus centraal staat. Wij hebben wekelijks meerdere bijeenkomsten, van erediensten en bidstonden tot Bijbelstudies en filmavonden, waarin de Here Jezus altijd centraal staat. Benieuwd naar al onze diensttijden? Bekijk ze op de site. Benieuwd naar onze actuele agenda? Klik hier.

De naam van onze gemeente ‘Immanuël‘ betekent ‘God met ons‘. De Bijbel – Gods Woord – vertelt ons:

“zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons”

Mattheüs 1 vers 23

Wij dragen deze naam vol Lof omdat wij erkennen dat God Zijn liefde voor de mens niet veranderd is. Wij geloven in de onveranderlijke liefde van Jezus Christus voor een ieder die in zijn volbrachte werk van Jezus Christus gelooft, waardoor er voor hem of haar Eeuwig leven mogelijk is.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Johannes 3:16

God zegt ook in Zijn Woord:

“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Hebreeën 3:8

Liefde voor mensen: wij hebben de liefde van de Heer Onze God ervaren en hebben daarom het verlangen dit met een ieder te delen. Dit kan alleen als wij samenkomen in de Naam van Jezus Christus. Hij is onze Verlosser!

Vergeving van zonde:

Het probleem is: een Ieder die geboren is in deze wereld, wordt geboren geestelijk dood door de zonde. ‘Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer‘ Romeinen 6:23. Jezus zal ons vergeven voor al onze zonden welke wij ons gehele leven moesten meedragen. Indien we onze zonden belijden, is Hij getrouw om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden waardoor wij een nieuw relatie met Hem kunnen beginnen. Als je Jezus in je leven wilt ontvangen, kan je dit altijd en overal doen. Neem deze belangrijke feiten serieus. Doe dan een belangrijke stap – door Hem te vragen in je leven te komen en jou te vergeven voor alle zonden. En zoals God Zijn Woord zegt, er ligt dan een geschenk van Hem voor je klaar. Namelijk het eeuwig leven in Jezus Christus.

"Zie ik sta aan de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, kom Ik naar hem toe en dineer met hem, en hij met Mij." Openbaring 3:20

God houdt van jou en zoekt een persoonlijke relatie met jou! Dit is wat Gods Woord ons immers zegt. Dus, wacht niet te lang en neem de stap tot het eeuwig leven in Jezus Christus, onze Heer. Kom tot Hem en Hij zal je geven wat je mist in het leven. De Here Jezus Christus zal u een diepe innerlijke rust geven (Mattheüs 11:29) die u niet ergens anders ervaart.

Voorgangers

Imro Kroes

Maak kennis met onze hoofdvoorganger, br. Imro Kroes. Samen met zijn vrouw Matricia Kroes dienen zij al 10 jaar in de gemeente. Elke week staan zij klaar voor de gemeenteleden voor een prachtige zangdienst en een krachtige eredienst, waar zij de liefde van de Here Jezus blijven verkondigen. Zij zijn al jaren met elkaar getrouwd en hebben 3 kinderen (en kleinkinderen).