Jij bent waardevol

01-03-2020 01:30

Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. (Mattheüs 13:44)

Dit verhaal leert ons dat het koninkrijk van God waardevoller is dan alles wat wij graag zouden of willen bezitten. Als je dit zou beseffen zou je er alles voor op willen geven. Dat heeft de Heer Jezus aan een ieder die in Hem gaat geloven persoonlijk willen leren. Dat is ook de reden dat hij het verteld heeft als een gelijkenis. Een gelijkenis is een eenvoudig verhaal over herkenbare, aardse dingen.

Wat is de geestelijke betekenis?

Maar het doel van de gelijkenis was dingen duidelijk te maken, die onzichtbaar, onbekend, geestelijk zijn. Als een goede leraar, nam Jezus in Zijn verhalen de luisteraars mee van het herkenbare naar het onbekende. Hij begon met dingen die vertrouwd waren, om de toehoorders te leiden naar nieuwe begrippen, waarmee ze niet bekend waren.

De man die de schat vond, is Jezus. De akker is de wereld.

Op het moment dat hij de schat in de akker ontdekte, vertelde hij het niet meteen aan iedereen. Hij verborg de schat. Hij wist dat als mensen zouden ontdekken dat er een schat in die akker lag, er veel concurrentie zou komen. Hij besloot de hele akker te kopen. Houd daarbij in gedachten, dat hij eigenlijk niet de hele akker wilde hebben. Het enige wat hij wilde, was de schat; daar had hij zijn zinnen op gezet. Maar hij was realistisch genoeg om te begrijpen, dat hij de schat alleen maar kon bemachtigen door de prijs te betalen voor de hele akker.

Die prijs was heel hoog voor de man. Het kostte hem alles wat hij had. Maar hij deed het graag, want hij kende de waarde van de schat die hij krijgen zou. Er was wel veel verbazing bij de omwonenden.  ‘Wat ziet die man toch in die akker? Er groeien alleen maar distels en doornen en de grond is ook niet geschikt voor bebouwing. Waarom betaalt hij zo’n enorm bedrag voor die akker? Die heeft gewoon geen enkele waarde.’ Zijn buren wisten natuurlijk niets van de schat   De enige die ervan wist was Jezus. Dus betaalde Hij de prijs voor de hele wereld, om voor zichzelf de schat te bemachtigen die in de akker is. En wat is nu die schat? Dat is Gods volk,  Dat ben jij