Wees bemoedigd

13-01-2021 20:59

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29 vers 11

In ons leven kan het voorkomen dat er tijden zijn dat alles tegen zit. Dan lijkt het ook alsof de Heer ver weg is en jij op jezelf bent aangewezen. Je vraagt je dan af hoe kom ik hier doorheen? 

Weet de Heer wel van de omstandigheden waaronder ik mij bevind?   Houd de Heere wel van mij? 

Je loopt misschien met vragen waar je geen antwoord op krijgt en het ziet er uitzichtloos uit. En dan is daar opeens een woord uit de hemel. 

“want ik weet welke gedachten ik over je koester.” 

Een woord geheel afgestemd op jouw situatie. En je moet op dat moment vaststellen,

Hé de Heere denkt aan mij.”    

Daar had je, gezien jouw situatie, niet meer op gerekend. Je dacht dat Hij je vergeten was.  Nee, de Heere is jouw niet vergeten. Zijn gedachten over jouw zijn zelf hoopvol. Hij heeft zelf vrede voor jouw in gedachten

En je denkt  terwijl er in mijn hart alleen maar onrust lijkt te heersen.         

Dan zijn daar die motiverende woorden. Dat Hij zelfs voor mij een hoopvolle toekomst in gedachten heeft. Er zijn mensen als ze zulke woorden horen zich ook afvragen – “is het wel waar?  wat ik nu gehoord heb, is het niet verbeelding? Zijn dit allemaal niet mijn eigen gedachten? Datgene waar ik al heel lang op hoop.

Neen, als er zulke gedachten in je opkomen, weet dan dat zulke gedachten of stemmen, natuurlijk gedachten of stemmen uit de duisternis zijn die jouw trachten te ontmoedigen zodat jouw situatie uitzichtloos blijft en er geen hoop voor jouw is  

Maar Gods Woord is waar! Jezus Christus Het Woord van God zegt van zichzelf; 

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven”

Hoe jouw omstandigheden ook mogen zijn, er is altijd wel een uitweg. Het gaat de Heer om ons leven  in een liefdesrelatie met Hem. Als je nog zou twijfelen, Hij is de waarheid. Wat Hij zegt zal Hij ook tot stand brengen in ons leven. De Bijbel zegt dat Hij over Zijn woord waakt om dat ook te doen. Daarom geeft Hij ook Zijn belofte aan hen die geen hoop meer hebben.

Vers 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. 

In deze boodschap laat de Heere heel duidelijk weten dat er een verandering aankomt in de situatie van Zijn volk.

De vraag is: heb je geduld om daarop te wachten tot het zover is? Vertrouw je het woord van de Heer? De Bijbel leert dat de Heer over Zijn woord waakt om dat ook te doen  Jeremia 1 vers 12. Als je bereid bent het woord van God aan te nemen en dat in je hart te bergen, weet dan voorzeker dat Hij ook zal doen wat Hij beloofd heeft.                        

Gods zegen             

Imro Kroes