Kernprincipes

Algemene gegevens

Statutaire naam ANBIKerkgenootschap Immanuel Feijenoord
Telefoonnummer
E-mailcontact@immanuelrotterdam.nl
RekeningnummerKerkgenootschap Immanuel
NL76 ABNA 0884 5516 01
KvK77045483
AdresStieltjesstraat 30
3071 JX Rotterdam
(in de Koningskerk)

Strategie

Statutaire doelstelling

De Heere is een Strijder; Heere is Zijn Naam!

Exodus 15:3

Immanuel zoals in de naam vermeld betekent: God met ons.

Kerkgenootschap Immanuel Feijenoord stelt zich ten doel: het verkondiging van het Woord van God als Christelijke gemeente. Hierbij is de Bijbel de richtlijn voor ons gemeentelijke- en persoonlijk leven. Het Kerkelijk bestuur bestaat uit:

 1. Een Voorganger
 2. Een Penningmeester
 3. Een Secretaris

Uitvoering

 • Het houden van Erediensten op de zondag waarin het Woord van God verkondigd wordt.
 • Op elke laatste zaterdag van de maand een samenkomst met vasten en bidden.
 • Het houden van Jeugddiensten.
 • Discipelschap trainingen elke derde donderdag van de maand.
 • Twee keer per maand Bijbelstudie.
 • Iedere woensdagavond de Bidstond.

Financieel

Met betrekking tot onze financiële inkomsten zijn wij afhankelijk van:

 • Vrijwillige bijdragen
 • Het opgehaalde collectegeld tijdens de verschillende diensten.

Visie

Onze Kerkgenootschap is niet uit op financieel winstbejag.

Het doel van onze kernactiviteiten richt zich op het verkondigen van het Woord van God met de Bijbel als leidraad. Wij willen graag iedereen vertellen over Gods liefde voor de mens, dus voor ons. Vertellen dat Zijn liefde zo groot is dat Hij het grootste offer gebracht heeft dat iemand ooit zal doen:

Want alzo lief heeft God de Wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Missie

Wat betekent onze doelstelling en visie nu concreet voor onze Kerkgenootschap?

Geloof en kracht!

Het vrijwillig inzetten van- en het doen van allerlei taken en activiteiten door de gemeenteleden.

Onze missie voor 2020

 1. Groei van de gemeente door verkondiging van het Woord van God en door o.a. onze website te verbeteren/professionaliseren zodat meer mensen de weg naar ons zal weten te vinden.
 2. Het organiseren van straat evangelisatie en verspreiden van traktaten.
 3. Het ontvangen van zendelingen en bekijken wat onze mogelijkheden zijn o zelf ook gemeenteleden uit te zenden.
 4. De samenwerking met gelijkgestemde gemeenten te versterken.
 5. Het steunen van nog meer goede doelen en gezien de economische situatie naar aanleiding van de Corona uitbraak wordt dit met een grote maar dankbare uitdaging.

Aangezien wij net gestart zijn als officiële Kerkgenootschap onze Prioriteit:

 1. Kunnen wij met de geringe onder het item Financiën genoemde baten de huur gedurende de contractperiode continueren?
 2. Zijn de genoemde ‘missie punten’ dit jaar haalbaar met de mogelijkheid die wij momenteel hebben?

Het antwoord op vraag 1 is ja. Oo basis van een grove analyse gemaakt van onze bij Financiën genoemde baten kunnen wij de huur continueren gedurende onze contractperiode.

Zijn de genoemde ‘missie punten’ in vraag 2 haalbaar?

Het antwoord hierop is ook ja. Ondanks onze beperkte financiële middelen zijn de genoemde ‘missie punten’ ook haalbaar. Globaal eisen deze punten voornamelijk creativiteit en inzet van onze gemeenteleden en de bereidheid en het enthousiasme onder hen is zeer groot en dit alles geheel op vrijwillige basis.

Een verkorte globaal overzicht van onze liquide middelen vanaf 24 januari 2020 (onze officieel bestaan als Rechtspersoon). Let wel op, dit is niet het officieel gedetailleerd overzicht (bestemd voor de Belastingdienst).

Financieel beheer

Het financieel beheer van de Kerkgenootschap wordt door de Voorzitter en de Penningmeester bewaakt. Het bestuur functioneert volledig op basis, krijgt dus geen beloning en/of uitkeringen. Activiteiten georganiseerd ten bate van onze Kerkgenootschap die geld kosten, kunnen naar vermogen van onze Kerkgemeenschap in gezamenlijk overleg gefinancierd worden.