Toekomstige samenkomsten

09-01-2021 20:30

Broeders en zusters

Het hervatten van de samenkomsten is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het besmettingsgevaar en alle ontwikkelingen die daarbij van groot belang zijn. Ik heb u ook gevraagd de nieuwsberichten goed te volgen. Helaas kom ik tot de conclusie dat de situatie op dit moment in Nederland en de wereld erg instabiel is.

Denk ook aan het gemuteerde Covid-virus uit Engeland (Besmettelijker dan het bekende Covid-19 virus)  welke nu ook in Nederland is aangetroffen.

Wij zullen daarom de samenkomsten tot nader orde niet hervatten.

Teleurstellend maar samenkomen brengt op dit moment grote risico’s met zich mee. Laat deze periode een periode van leren omgaan onder moeilijke omstandigheden bij u teweeg brengen.

Extra aandacht

Draag een mondkapje – Houd 1,5 meter afstand van elkaar.– reinig / ontsmet je handen– reinig deurknoppen na je gebruik – handen schudden niet toegestaan onder deze omstandigheden

Blijf bidden voor de situatie in ons land en ook de rest van de wereld dat er spoedig een oplossing zal komen en het aantal besmettingen heel snel zullen afnemen Indien er iemand in je omgeving is die ziekteverschijnselen heeft,  blijf dan als voorzorgmaatregel thuis.

Voor ons allen is op dit moment belangrijk dat wij in gebed blijven. Bidden is de oplossing om hier vanaf te komen.

De Heer Jezus zei voordat Hij deze wereld verliet:  “Mij is gegeven alle Macht in de hemel maar ook op de aarde

Alles is onder Zijn controle. Dat zou ons gerust moeten stellen

Gods zegen

Imro Kroes