Gezegend 2020

09-01-2020 19:24

Ik wens een ieder Gods rijkste zegen toe voor dit jaar. Mijn gebed is dat het jullie in alles goed gaat in dit nieuwe jaar. Zowel naar gezondheid – op school – op je werk en in jou geestelijk leven met de Heer.

Verlang naar de leiding van de Heer Jezus

Ik bid dat het verlangen van allen erop gericht zal zijn een gezegend geloofsleven onder leiding van de Here Jezus onze Redder en Verlosser te hebben Zodat jij in jou relatie met Hem Zijn zegen mag ontvangen en dat ook uitdragen over onze medemens zodat zij door ons de zegen van de Heer mogen ervaren.

Een voorspoedigleven:

Dat het tevens voorspoedig zal gaan in en met je gezin je gezondheid op school en in je beroep.

De Zegen van de Heer maakt rijk en brengt vertrouwen

Er zal daarom een groot verlangen in jou moeten zijn om te bidden en te werken aan een levende relatie met Hem. Dit kan door tot Hem te bidden, de Bijbel te lezen en hetgeen jij gelezen hebt ook overdenken. Dat doe je door stil voor Hem. Daardoor zal jou vertrouwen en jou zekerheid in Hem alleen maar toenemen.

Zijn woord leert ons: “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 1 Dit schept vertrouwen en schept grote kracht indien wij met heel ons hart in het gebed tot de Heer wenden. Laat dit daarom het verlangen in jou hart zijn” Johannes 1:13-15

Imro Kroes